Google搜尋技巧終極懶人包︱大學生、上班族必學5招

Google搜尋技巧終極懶人包︱大學生、上班族必學5招

使用Google大神時,你有冇一種大海撈針嘅感覺?平時喺Google輸入關鍵字搜尋,往往搵到數以百萬計結果,仲有好多唔關事嘅資訊,晒時間、睇到眼都盲…只要學識以下5招,包你能夠更快速有效咁幫搵答案!Google搜尋技巧

「-」排除關鍵字

日常生活中,偶爾會遇到「同名但不同東西」的情況。在想要查詢的關鍵字後加上「-」與想要排除搜尋的項目,搜尋引擎就會自動排除不去搜尋該項目。

「*」萬用符號

有時想搵一間鋪、一句首歌、一個句子,但又唔記得全名…唔怕!可以用萬能Key「*」,搜尋引擎會自動填補關鍵字中所缺失的部分,進而找到想要的資料。例如聽到一首歌,不記得完整的一句歌詞,只需打出部分關鍵字,配合「*」,就可以找到查詢的歌曲。

「”」精準搜尋

Google搜尋引擎為了更加人性化,會根據使用者的語境、語法進行分析,所以Google並非將使用者搜尋的字,100%完整進行對照,而是猜測使用者大概的意思,因此會出現大量的搜尋結果,大部分的資料也是使用者所不需要的,這時候只要加上引號,就可以瞬間縮小搜尋範圍,更容易找到適合的資料。Google搜尋技巧

「..」指定期間

同朋友出街嘅時候,相信不少人都有「食咩好?」的煩惱,有時google到的好西,若沒注意文章發布日期,可能會遇到店家關門大吉的情況,這時候只要在搜尋引擎加上「..」,就可以限定資料的時間範圍。

Google搜尋技巧

「.png」去背圖Gotcha

Google搜尋引擎除了找文字資料外,也可以進行圖片搜尋,有時想搵「已去背」,夠竟要點做?這時候可以在想找的圖片後方加上「.png」,搜尋出來的結果就會是已經去背的圖案,超輕鬆!Google搜尋技巧

點擊查看更多資訊

資料來源:Lifehack

%d 位部落客按了讚: